Kalendarium

Piątek, 2020-05-29

Imieniny: Benity, Maksymiliana

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 944960
 • Do końca roku: 216 dni
 • Do wakacji: 28 dni
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

                     

Serdecznie witamy na stronie

 PRZEDSZKOLA NR 87 

we Wrocławiu

 

 

 

Drodzy Rodzice

            Prawdopodobnie, od dnia 11 maja 2020 r. (poniedziałek), na terenie miasta Wrocławia zostaną uruchomione placówki przedszkole. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie prezydent Wrocławia. Pobyt w placówce jest przewidziany wyłącznie dla dzieci których rodzice, nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną, przedszkola mogą prowadzić tylko i wyłącznie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Ponadto w przedszkolach będzie wprowadzony reżim sanitarny. Nakłada to na nas nowe zasady i procedury funkcjonowania, które będą obowiązywać do czasu ustania epidemii. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola dotyczy dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta. W drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci rodzica/opiekuna prawnego, który przedstawi oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy. W trzeciej kolejności przyjmowane będą dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii. Obecnie z uwagi na ograniczoną ilość nauczycieli, którzy podejmą pracę od 11.05.2020 oraz narzucone obostrzenia sanitarne, nasza placówka może przyjąć jedynie 12 dzieci. W przypadku, gdy ilość zgłoszonych dzieci z pierwszeństwa będzie większa niż dopuszczalne 12 dzieci na grupę, decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola, podejmie Dyrektor. Przyprowadzenie i odebranie dzieci będzie możliwe wyłącznie przez rodziców i opiekunów prawnych, bez udziału dziadków. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na mierzenie dzieciom temperatury. Opisane wyżej zasady (w kolejnych tygodniach) mogą ulec zmianie. Będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. By skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez nasze przedszkole, rodzice, którzy spełniają w/w warunki, powinni do dnia 8 maja 2020, do godziny 11:00 zgłosić ten fakt do dyrektora przedszkola. Zgłoszenie dokonuje się poprzez wysłanie skanu podpisanych oświadczeń na adres: sekretariat.p087@wroclawskaedukacja.pl (oświadczenia znajdują się w zakładce „aktualności” w plikach do pobrania). Ze względu na dobro i bezpieczeństwo Waszych dzieci, Waszej rodziny i personelu przedszkola, prosimy o podjęcie rozważnej i odpowiedzialnej decyzji. Drodzy Rodzice, na dzień dzisiejszy Prezydent Wrocławia nie podjął ostatecznej decyzji w zakresie uruchomienia placówek przedszkolnych, stąd jedynie przypuszczalne terminy ich uruchomienia. Mając na uwadze dynamikę sytuacji oraz dobro naszych dzieci, już dziś musimy podjąć odpowiednie kroki mające na celu przygotowanie placówki na ich przyjęcie. Dlatego proszę być na bieżąco z przekazywanymi informacjami przez nauczycielki, poprzez stronę internetową naszego przedszkola oraz fb grupy .W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny: 71 798 68 17, wew.113, w godz. 9:00-14:00. Prosimy również o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w naszym przedszkolu w okresie pandemii (plik znajduje się w zakładce "aktualności").

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice .

Cóż przyszło nam żyć w czasach trudnych i na dzień dzisiejszy mało przewidywalnych.

  Mamy pandemię coronavirusa -COVID-19, która ogarnęła cały świat. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, aby wyjść bez szwanku, musimy o siebie dbać:  myć często ręce, nosić maseczki,  zachowywać odpowiednią odległość między sobą . Im bardziej będziemy się do tych rad stosować, tym szybciej wrócimy do „ normalnego” funkcjonowania – pójdziemy do pracy, z dziećmi na plac zabaw, do parku ,kina czy teatru itp. Dziękujemy Państwu , że dostosowujecie swoje aktywności do wymogów dzisiejszego czasu. Wspaniale dbacie o Wasze dzieci, o ich zdrowie, higienę ,organizujcie im czas wolny i wyjaśniacie spokojnie to, co się wokół nich dzieje.

 Wszyscy mamy nadzieję, że niedługo ten trudny dla wszystkich czas minie, co pozwoli nam, nauczycielom wrócić do właściwych zajęć i godnie opiekować się  Waszymi dziećmi.  Jesteśmy z Wami Szanowni Rodzice i z Waszymi dziećmi.

 Pozdrawia Państwa cały personel Przedszkola nr 87 „Wrocławskie dzieciaki”

 

 

Wspomaganie rozwoju  w warunkach domowych

 Rodzice odgrywają wyjątkową rolę w rozwoju dziecka:

 • ustanawiają relację opartą na czułości i przywiązaniu, których nie można zastąpić niczym innym,
 • wspierają ciągły proces uczenia się dziecka w każdej codziennej sytuacji, w którą się ono zaangażuje,
 • jeśli nawet z powodu obowiązków zawodowych lub z innych przyczyn przebywają z dzieckiem w ograniczonym czasie, to i tak mają więcej okazji do wchodzenia z nim w interakcję czy wspierania jego rozwoju niż jakakolwiek inna osoba dorosła.

Każda rodzina może wspierać uczenie się i rozwój swojego dziecka. Małe dzieci najlepiej uczą się poprzez codzienne doświadczenia i interakcje ze znajomymi osobami oraz w znanych im sytuacjach.

 

Rodzicu, pozostając w domu, zwróć uwagę na istotne aspekty wspierające rozwój małego dziecka, przede wszystkim na:

 •  Atmosferę spokoju, radości – w kontaktach z dzieckiem zachowaj spokój    i optymizm – komfort psychiczny rodzica jest elementem wspierania jego rozwoju, rozsądnie i odpowiedzialnie przekazuj informacje na temat obecnej sytuacji,  bądź z dzieckiem w kręgu jego zainteresowań, dostarczaj sobie i dziecku okazji do przeżywania radości, odprężenia, komfortu fizycznego i psychicznego.
 •  Strukturę dnia – w obecnej sytuacji  dzieci nie uczęszczają do placówek opiekuńczo-edukacyjnych, a co najmniej jeden z rodziców nie chodzi do pracy, dlatego w domach panuje inny porządek dnia. Uporządkuj, zaplanuj i omów w rodzinie nową strukturę dnia. Zarówno dziecku, jak również jego rodzicom pomaga powtarzalność i przewidywalność zdarzeń, w miarę stała struktura organizująca życie rodziny.
 •  Aktywność – poszukuj nowych możliwości zapewnienia dziecku aktywności stosowanych do jego wieku, potrzeb i zainteresowań. Angażuj dziecko w codzienne rutynowe czynności rodziny: sprzątanie, gotowanie, wspólne posiłki, pranie. Wszystkie codzienne sytuacje są okazją do poznawania najbliższego otoczenia – nauki nowych pojęć, relacji między przedmiotami, funkcji przedmiotów. Pomóż dziecku odkrywać bogactwo domowego środowiska, obserwując, co przyciąga jego uwagę i wzbudza ciekawość. Codzienne czynności są dobrą okazją do uczenia się.
 •  Czas na zabawę – baw się razem z dzieckiem, bądź jego partnerem w zabawie, zadbaj o dobry kontakt/interakcję, zejdź do poziomu dziecka, by mieć z nim kontakt wzrokowy i  emocjonalny, wykorzystuj zabawy z naprzemiennym uczestniczeniem w aktywności (raz ty, raz ja).
 •  Odpowiedni dobór zabawek i wspólnego działania – podążaj za zainteresowaniem dziecka, oferuj mu wybór, pomagaj dyskretnie, by pozwolić dziecku odnosić sukces.
 •  Komunikację – więcej czasu spędzanego razem z dzieckiem w domu to okazja do wzmocnienia więzi emocjonalnej i społecznej, budowania relacji a także rozwijania komunikacji z dzieckiem i wspierania jego rozwoju językowego. To czas na wysłuchanie dziecka, także dziecka niemówiącego, które używa innych niż mowa środków komunikacji.

 

Jak uczą się małe dzieci?

 •   Wspieranie rozwoju dziecka wiąże się z dostarczaniem mu możliwie najliczniejszych okazji do uczenia się.
 •  Najlepsze rezultaty u dzieci przynosi wspieranie ich rozwoju w naturalnym środowisku.
 •  Rozwój dziecka i proces uczenia się możemy wspierać na różne sposoby, szczególnie w tych trudnych dla wszystkich dniach związanych z koniecznością ograniczenia kontaktów społecznych. Warto pamiętać, że:

 -naturalne środowisko i rutynowe czynności rodziny mają ogromną i często niedocenianą wartość edukacyjną dla dzieci,wszystkie codzienne czynności w rodzinie wspierają rozwój dziecka poprzez powtarzalność i przewidywalność,

-przewidywalność ułatwia angażowanie się dziecka w kontakt z ludźmi i przedmiotami sprzyjając jego rozwojowi i opanowaniu różnych umiejętności,

-codzienne czynności pozwalają także na zamianę ról między dzieckiem a opiekunem, czyli naprzemiennie dawanie i otrzymywanie.

Zaangażowanie, niezależność oraz interakcje społeczne to kluczowe pojęcia dla rozwoju dziecka i procesu uczenia się.

Jak zapewnić obecność tych zasad w codziennym życiu?

 • zaangażowanie – motywuj swoje dziecko poprzez atrakcyjne dla niego aktywności, podążaj za jego zainteresowaniami, ulubionymi zabawami i przedmiotami;
 •  niezależność – pozwól swojemu dziecku na dokonywanie wyborów, na możliwie największą samodzielność w działaniu, na eksperymentowanie i doświadczanie skutków dokonanych w środowisku zmian;
 •  interakcje – reaguj na komunikaty , bądź na nie wrażliwy- po prostu słuchaj swojego dziecka. Pamiętaj, że takie doświadczenia dziecka mają znaczny wpływ na przebieg jego przyszłego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego. Dzieci rozwijają się w relacyjnym środowisku, które zazwyczaj jest tworzone przez rodzinę. Codzienna i ciągła interakcja ułatwia proces tworzenia więzi między dzieckiem a rodziną. Proces ten, nazywany bezpiecznym przywiązaniem do bliskich dorosłych, zwykle rodziców, prowadzi do rozwoju empatii, zaufania i dobrostanu.

 

          Zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie,

życzy

Dyrekcja Przedszkola nr 87 Wrocławskie Dzieciaki

 

 

 

Co z dziećmi w trakcie narodowej kwarantanny – rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

         Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić obowiązkowy pobyt w domu, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Spędzanie czasu z dzieckiem w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. Inne zajęcia o charakterze rozwijającym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

   Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

 Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola lub innej formy komunikacji nauczyciele udostępniają rodzicom:

 •  propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
 • konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;
 • opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
 • linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. Rodzice powinni włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (np. ważenie, odmierzanie, odliczanie), dotyczące ochrony środowiska (np. segre-gacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy związane z rozumieniem własnych emocji (np. doświadczanie radości zwycięstwa czy zaakceptowania przegranej podczas gier planszowych).

 Dziecko najlepiej rozwija się, kiedy uczestniczy w procesie nadawania znaczeń czynnościom i działaniom, które wykonuje. Wynika to z naturalnej potrzeby działania.

 Życzę zdrowia i powodzenia w codziennych rodzicielskich obowiązkach, w tym trudnym dla wszystkich czasie.

 Dyrekcja Przedszkola nr 87

 

 

 

Szanowni Rodzice!

W trudnym czasie epidemii, proszę zachowajmy spokój i dystans. Bardzo troszczymy się o Wasze dzieci jak i o Was drodzy rodzice. Dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań na sytuacje problemowe. Dzieci w przedszkolu „uczą się” Świata poprzez zabawę. Przytoczę zapis z podstawy programowej: „Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa(...) Na stronie internetowej naszego przedszkola lub dostępnych komunikatorach będziemy zamieszczać propozycje materiałów i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu. Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte. Pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania. Zapytajmy wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić? Pozwólmy wybierać. Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje cały dzień. Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas. Bo może zdarzyć się tak, ze po Epidemii dziecko powie: Mamo ,tato jak był koronawirus, to było fajnie, bo bawiliście się ze mną.

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości. 

z poważaniem Dyrekcja Przedszkola nr 87

 

 

Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w naszym przedszkolu zachęcamy Państwa do korzystania z zakładki "Praca zdalna-materiały dla dzieci i rodziców" oraz zakładki „Przedszkolny kącik inspiracji”. Edukacja przedszkolna opiera się głównie na nauce poprzez zabawę, dlatego też w naszych zakładkach znajdą Państwo przykładowe propozycje zajęć przygotowane przez nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych oraz linki z propozycjami ciekawych aktywności z dziećmi do wykorzystania w domu.

 

 

Drodzy Państwo!

Prosimy o korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się w holu głównym, przy czytniku kart obecności dziecka w placówce.

 

 

 DRODZY  RODZICE    !!!!

 

            W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w przedszkolu zostały wprowadzone procedury higieniczne. Dzieci zostały przeszkolone w zakresie prawidłowego mycia rąk oraz kasłania i kichania. Prosimy aby Państwo utrwalali te umiejętności w domu. Codziennie będą wydawane ręczniki papierowe do dyspozycji dzieci. W obecnej sytuacji dzieci, nie będą korzystały z ręczników tekstylnych do odwołania. Przedszkole na chwilę obecną posiada ręczniki papierowe (ale nie wiemy jak długo potrwa zagrożenie) także bardzo prosimy aby Państwo nas wspomogli i zaopatrzyli dzieci w ręczniki papierowe (suche i mokre) oraz chusteczki higieniczne. W przypadku zauważenia choroby u dziecka /podwyższonej temperatury, kataru, kaszlu/ prosimy o nie przysyłanie dzieci do placówki.  Jeżeli w/w objawy pojawią się podczas pobytu dziecka w przedszkolu, Rodzic będzie proszony o wcześniejszy odbiór dziecka z placówki i dopiero  po okazaniu zaświadczenia od lekarza, że choroba nie jest zakaźna, dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych. Przypominam  o obowiązku informowania przedszkola o zdiagnozowanych chorobach zakaźnych. W przypadku nagłego zamknięcia przedszkola przypominamy Państwu o możliwości skorzystania z zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez ZUS.

 

 

 

 

 

                Znalezione obrazy dla zapytania wiosenne kwiaty gify

 

OFERTA NASZEJ PLACÓWKI

       

PROPONUJEMY:

-  Wycieczki autokarowe na łono natury,

-  Pożegnanie jesieni,

-   „Piknik rodzinny”- tzw. Majówkę dla dzieci i ich rodzin,

-  Kiermasze świąteczne z okazji Wielkiej Nocy i Bożego narodzenia,

-  Wspólny obiad wigilijny,

-  Wspólne śniadanie Wielkanocne,

-  Pasowanie na przedszkolaka,

-  Powitanie Świętego Mikołaja,

-  Bal przebierańców,

-  Uroczysty dzień Babci i Dziadka,

-  Dzień Matki i Ojca,

-  Powitanie wiosny,

-  Dzień Przedszkolaka,

-  Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie starszaków

 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 -  ze szkołą Podstawową nr 67 i nr 97,

 -  z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

  -  z DODN-em i WCDN-em,

 -  z Wydziałem Zdrowia,

 -  z Muzeum Narodowym,

 -  z Policją,

- ze Strażą Miejską,

-  z Narodowym Forum Muzyki oraz innymi instytucjami,

 -  z Kancelarią Prezydenta Wrocławia,

 -z Dziennym Domem Pomocy Społecznej

 

 

POSIADAMY:

 -wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

-  przyjazną dziecku kadrę obsługową,

-  kuchnię na najwyższym poziomie,

-  duży, przestronny  budynek, systematycznie wzbogacany w nowy sprzęt,

-  piękny ,bogaty w krzewostan, dobrze utrzymany ogród z trzema piaskownicami i nowoczesnym sprzętem dla dzieci,

- akredytację programu Erasmus plus, która umożliwia przyjęcie wolontariuszy innych państw, co sprzyja podniesieniu świadomości międzykulturowej wśród dzieci

 

ZAPEWNIAMY:

-  działania wychowawczo-pedagogiczne w grupach wiekowych od 2,5 do 6 lat,

-  rozwój osobowości i aktywności twórczej każdego dziecka,

-  pomoc w przekraczaniu przez dziecko 6-letnie progu szkolnego,

-  bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,

-  przyjazną atmosferę zarówno dla dzieci o ich rodzin,

-  przestrzeganie praw każdego człowieka ,

-  smaczną i zdrową kuchnię wyposażoną w piec konwekcyjny,

Posiadamy certyfikat HACCAP-u

    

 

 

 

NASZA OFERTA PEDAGOGICZNA

 Zajęcia dodatkowe:

 - zajęcia logopedyczne,

-  gimnastyka korekcyjna,

-  katecheza, 

-  język angielski dla wszystkich dzieci,

-  elementy języka migowego,

-  zajęcia z Karate w ramach Ogólnopolskiego Programu MALI WSPANIALI,

-  zajęcia z wykorzystaniem robota edukacyjnego „Ozobot” w ramach autorskiego programu edukacji matematyczno – informatycznej z elementami języka angielskiego „I like it”

-  koncerty i warsztaty w Narodowym Forum Muzyki (na życzenie rodzica)

 

Przedszkole pracuje wg programów

zatwierdzonych przez MEN

oraz wg programu zdrowotnego, który :

      - stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju wszystkich dzieci,

-  dostarcza wiedzy  o tym co sprzyja a co zagraża  zdrowiu,

-  dostarcza wiedzy na temat  zapobiegania  wadom postawy,

-  rozwija umiejętności i ekspresję ruchową,

-  kształtuje nawyki higieniczne oraz zachowanie prozdrowotne i proekologiczne,

-  rozwija poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania i własnym regionem,

-  traktuje każde dziecko indywidualnie i podmiotowo

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

                            Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki gif

 

 


 

 

DRODZY  RODZICE    !!!!

            W związku z zagrożeniem epidemiologicznym   i rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej,    w przedszkolu zostały wprowadzone procedury higieniczne. Dzieci zostały przeszkolone w zakresie prawidłowego mycia rąk oraz kasłania i kichania. Prosimy aby Państwo utrwalali      te umiejętności    w domu. Codziennie będą wydawane ręczniki papierowe do dyspozycji dzieci. W obecnej sytuacji dzieci,   nie będą korzystały z ręczników tekstylnych   do odwołania. Przedszkole na chwilę obecną posiada  ręczniki papierowe( ale nie wiemy jak długo potrwa zagrożenie) także bardzo prosimy aby Państwo nas wspomogli i zaopatrzyli dzieci w ręczniki papierowe (suche i mokre) oraz chusteczki higieniczne.    W przypadku zauważenia choroby  u dziecka /podwyższonej temperatury, kataru, kaszlu/ prosimy    o nie przysyłanie dzieci do placówki.  Jeżeli w/w objawy pojawią się podczas pobytu dziecka w przedszkolu, Rodzic będzie proszony o wcześniejszy odbiór dziecka z placówki i dopiero  po okazaniu zaświadczenia od lekarza, że choroba nie jest zakaźna, dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych. Przypominam  o obowiązku informowania przedszkola o zdiagnozowanych chorobach zakaźnych. W przypadku nagłego zamknięcia przedszkola przypominamy Państwu o możliwości skorzystania   z zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez ZUS.

 

 

 

Wszystko co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu

- o tym jak żyć, co robić, jak postępować,

współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć,

marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".

 

                              Robert Fulghum