Kalendarium

Środa, 2022-08-10

Imieniny: Bianki, Borysa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1166256
  • Do końca roku: 143 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

O nas

Priorytety
Wszyscy jesteśmy współgospodarzami przedszkola.
Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci.

Odkrywamy wraz z dziećmi otaczający świat jego przeszłość i teraźniejszość.

Dbamy o najbliższe środowisko przyrodnicze.

 


Najważniejsze cele:
1. Realizacja powyższych priorytetów.
2 .Osiąganie efektów w różnorodnych zakresach działalności przedszkola wykazanych poniżej.
3. Utrzymywanie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
4. Kształtowanie świadomości pracowników oraz rodziców względem celów przedszkola i potrzeb dzieci.


Przedszkole:
1. Przyjazne dzieciom, rodzicom i środowisku.
2. Nowoczesne, dobrze zadbane pod względem estetyki, BHP.
3. Dobrze wyposażone w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
4. Posiadające odremontowane łazienki oraz inne pomieszczenia użytkowe.
5. Z nowoczesnym zapleczem kuchennym i gospodarczym.
6. Posiadające ładny, zadbany ogród oraz nowoczesny plac zabaw spełniający normy bezpieczeństwa.

 


Nauczyciele naszego przedszkola to:
1. Mądrzy i odpowiedzialni pedagodzy, w pełni zaangażowani w pracę, w celu podwyższania jakości pracy przedszkola.
2. Zgodnie współpracujący zespół.
3. Pedagodzy ciągle doskonalący się, twórczy, stosujący nowoczesne koncepcje pracy z dziećmi.
4. To zespół dobrze współpracujący z rodzicami , traktujący ich jak partnera i pierwszego nauczyciela dziecka.
5. Pedagodzy otwarci na potrzeby przedszkola, dziecka i rodziny.
6. Ludzie otwarci, posiadający ciekawe hobby, dbający o dobry własny wizerunek,  bogaci duchowo, dążący do wzrostu potrzeb kulturalnych i estetycznych dzieci.
7. Realizatorzy różnorodnych własnych, programów autorskich oraz innych programów edukacyjnych bądź niekonwencjonalnych metod i form pracy oraz rozwiązań edukacyjnych.

 


Poprzez twórczą realizację zasad Podstawy Programowej oraz priorytetów, absolwenci przedszkola to:
1. Wesołe, uśmiechnięte dzieci.
2. Dzieci zaciekawione światem, nauką i sztuką, otwarte na poznawanie, doświadczanie, odkrywanie i działanie.
3. Dzieci silne emocjonalnie, potrafiące rozwiązywać trudności oraz świadome swoich mocnych i słabych stron, gotowe do podejmowania różnorodnych wyzwań.
4. Dzieci samodzielne w samoobsłudze, zgodnie współdziałające w zespole.
5. Dzieci, które osiągnęły gotowość szkolną, gotowe do zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń.
6. Mali patrioci, zaciekawieni historią i przyrodą swojego kraju i regionu.
7. Dzieci zaciekawione przeszłością świata i osiągnięciami techniki.
8. Dzieci kulturalnie odnoszące się do siebie nawzajem oraz osób dorosłych - potrafiące zachować się w każdej sytuacji.
9. Dzieci znające zasady bezpiecznego zachowania się w domu, przedszkolu i na podwórku.
10. Dzieci sprawne fizycznie, znające zasady mini gier sportowych, potrafiące zorganizować sobie zabawę na podwórku.

 


Stwarzamy atmosferę otwartości i życzliwości a rodzice wychowanków są:
1. Otwarci na potrzeby przedszkola oraz dzieci.
2. Chętnie współpracujący z przedszkolem i jego personelem.
3. Aktywni i świadomi celów i założeń przedszkola.
4. Wspomagający przedszkole na co dzień w jego trudnościach i dążeniach.
5. Współgospodarze przedszkola.
6. Wspierają przedszkole w trudnościach finansowo-gospodarczych oraz w poszukiwaniu sponsorów.