Kalendarium

Środa, 2022-08-10

Imieniny: Bianki, Borysa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1166247
  • Do końca roku: 143 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Reguły dla rodziców

 

REGUŁY DLA RODZICÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU

Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.
UZASADNIENIE: My, pracownicy, chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.


Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.
UZASADNIENIE: Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.


Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką.

 

W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę.


Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzice przedstawiają oświadczenie, że dziecko jest zdrowe.
UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.


Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 830. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy.
UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.


W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.


Po odebraniu przez rodziców dzieci mogą przyjść do ogródka przedszkolnego tylko pod opieką osób dorosłych.
UZASADNIENIE: Nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, jeśli po odebraniu przez rodziców przychodzą bawić się w ogrodzie przedszkolnym.


Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.
UZASADNIENIE: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.


Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
UZASADNIENIE: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.