Kalendarium

Wtorek, 2017-12-12

Imieniny: Ady, Aleksandra

Statystyki

 • Odwiedziny: 691754
 • Do końca roku: 19 dni
 • Do wakacji: 192 dni
Jesteś tutaj: Start / Język angielski

Język angielski

Rozkład materiału język angielski

Październik

 

5-6 latki

 

Zakres tematyczny

Zajęcia

Tematyka zajęć

Cele operacyjne

Kluczowe słownictwo

 

Food
Jedzenie

Colours
Kolory

Lesson 1

Poznanie słownictwa związanego

z żywnością

i jedzeniem. Wprowadzenie 
w tematykę rozdziału.

 • poznaje słownictwo związane z jedzeniem
 • słucha rymowanki o jedzeniu The Food Flash! i wskazuje właściwe ilustracje
 • rozpoznaje kształt różnych artykułów spożywczych i je nazywa
 • słucha piosenki o jedzeniu Dee-doo-damm!
  i obrazuje jej treść ruchem

apple; lemon; pepper; cheese; Yummy, yum!

Lesson 2

Utrwalanie nazw artykułów spożywczych

w zabawach

z minikartami. 
Wprowadzenie historyjki 2.

 • utrwala znajomość słownictwa w zabawach rytmicznych, muzyczno-ruchowych, słownych
 • utrwala piosenkę o jedzeniu Dee-doo-damm!
 • wskazuje odpowiednie artykuły spożywcze
  i je nazywa
 • słucha historyjki Story 2 i rozumie jej treść

 apple; lemon; pepper; cheese; Yummy, yum!sandwich.

Lesson 3

Wprowadzenie piosenki aktywizującej. Utrwalanie materiału leksykalnego
w zabawach ruchowych.

 • zna treść piosenki i rymowanki o jedzeniu
 • utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych
 • słucha piosenki Story 2 Action Song
  i ilustruje jej treść ruchem
 • potrafi rozpoznać, wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej artykuły spożywcze
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

apple; lemon; pepper; cheese; Yummy, yum!

Lesson 4

Utrwalenie materiału leksykalnego

w zabawie aktywizującej zmysł węchu.

 • utrwala znajomość nazw artykułów spożywczych
 • zna piosenkę Story Action Song 2 i ilustruje jej treść ruchem
 • potrafi wskazać i właściwie nazwać poznane wcześniej po zapachu artykuły spożywcze
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

apple; lemon; pepper; cheese; Yummy, yum!

Lesson 5

Poszukiwanie produktów żywnościowych przy piosence. Odgrywanie historyjki
z kukiełkami.

 • utrwala słownictwo związane z jedzeniem
 • słucha rymowanki o jedzeniu i wskazuje odpowiednie ilustracje
 • śpiewa piosenkę o jedzeniu i identyfikuje
  w jej treści wcześniej poznane słownictwo
 • odgrywa historyjkę Story 2, wcielając się
  w  jej bohaterów i używając właściwych rekwizytów
 • potrafi przyporządkować produkty tego samego rodzaju do jednej kategorii

apple; lemon; pepper; cheese; Yummy, yum!

Lesson 6

Utrwalanie materiału leksykalnego
w zabawie tematycznej.
Przygotowanie koszy piknikowych.

 • utrwala znajomość słownictwa związanego
  z jedzeniem w naturalnym kontekście
 • potrafi zaśpiewać piosenkę o jedzeniu
  i identyfikuje w jej treści wcześniej poznane słownictwo
 • potrafi przyporządkować kosz piknikowy do postaci, do której należy

 apple; lemon; pepper; cheese; Yummy, yum!sandwich.

Lesson 7

Podsumowanie materiału leksykalnego

w inscenizacji historyjki.

 • zna i przypomina sobie słownictwo wprowadzone w tym rozdziale
 • potrafi rozpoznać artykuły spożywcze na fragmencie ilustracji i właściwie je nazwać
 • potrafi zaśpiewać piosenkę tematyczną
  i rozumie jej treść
 • odgrywa historyjkę Story 2, ze zrozumieniem wcielając się w role jej bohaterów i używając rekwizytów

apple; lemon; pepper; cheese; Yummy, yum!sandwich.

Lesson 8

Arts & Crafts

Utrwalenie materiału leksykalnego
w zabawie tematycznej. Aktywizowanie
zmysłów smaku
i węchu

w kontekście językowym.

 • utrwala i poszerza słownictwo z całego działu w zabawach słuchowo-ruchowych, multisensorycznych oraz tematycznych
 • używa słownictwa z całego działu
  w naturalnym kontekście

 apple; lemon; pepper; cheese; Yummy, yum!sandwich.

 

 

3-4 latki

 

 

Zakres tematyczny

Zajęcia

Tematyka zajęć

Cele operacyjne

Kluczowe słownictwo

Fruit
Owoce


Eating
Jedzenie


Colours
Kolory

Lesson 1

Zapoznanie
z nazwami owoców.

 • poznaje nazwy owoców w zabawie multisensorycznej
 • powtarza nazwy owoców
 • utrwala słownictwo w zabawach badawczych ruchowych, manipulacyjnych i sensorycznych
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

 

apple; pear; banana

Lesson 2

Utrwalanie słownictwa związanego
z jedzeniem
w zabawach rytmicznych
i manipulacyjnych.

 • utrwala poznane słownictwo w zabawach
  rytmiczno-słownych, manipulacyjnych i ruchowych
 • identyfikuje owoce na karcie pracy i potrafi je wskazać
 • reaguje na proste polecenia nauczyciela

apple; banana; pear; delicious.

Lesson 3

Utrwalanie słownictwa związanego
z jedzeniem
w zabawach muzycznych 
i manipulacyjnych.

 • utrwala poznane słownictwo w zabawach poznawczych, manipulacyjnych oraz
  muzyczno-ruchowych
 • poznaje piosenkę tematyczną
 • utrwala znajomość nazw kolorów
 • reaguje na proste polecenia Nauczyciela

apple; banana; pear; delicious.

Lesson 4

Konsolidacja
i utrwalanie wprowadzonego materiału w oparciu
o historyjkę.

 • utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach słuchowo-ruchowych
 • słucha historyjki Story 2 i rozumie jej treść
  z kontekstu
 • próbuje odgrywać historyjkę całym ciałem
 • utrwala kluczowe słownictwo w zabawie aktywizującej zmysły

apple; pear; banana; delicious.

Lesson 5

Konsolidacja słownictwa
w oparciu o zabawy ruchowe
i tematyczne.

 • utrwala wprowadzone dotąd słownictwo w zabawach
  z elementami dramy, manipulacyjnych oraz
  słuchowo-ruchowych
 • śpiewa piosenkę tematyczną
 • słucha historyjki Story 2 i odgrywa jej treść całym ciałem
 • wykonuje czynności usłyszane w nagraniu
 • ćwiczy motorykę małą w zabawie utrwalającej nazwy kolorów

apple; pear; banana; red; yellow; green.

Lesson 6

Utrwalanie słownictwa
w zabawach poznawczych i multisensorycznych.

 • utrwala kluczowe słownictwo w zabawach muzycznych, ruchowych, tematycznych oraz manipulacyjnych
 • utrwala nazwy kolorów i owoców w ćwiczeniu rozwijającym motorykę małą
 • wykonuje czynności słyszane w nagraniu i rozwija sprawność rozumienia ze słuchu w zabawie
  ruchowo-muzycznej

apple; pear; banana; red; yellow; green.

Lesson 7

Zajęcia wzmacniające kompetencje mówienia
i słuchania ze zrozumieniem.

 • ćwiczy sprawność mówienia podczas zabawy aktywizującej zdolności komunikacyjne
 • utrwala słownictwo w zabawach rozwijających spostrzegawczość, koncentrację oraz motorykę małą

fruit; apple;

pear; banana;

 colours.

Lesson 8

Utrwalenie
i poszerzenie materiału leksykalnego
w zabawach twórczych i multisensorycznych.

 • utrwala słownictwo z całego działu w zabawach
  z elementami dramy, poznawczych i aktywizujących zmysły
 • odgrywa treść historyjki Story 2 ze zrozumieniem
 • utrwala słownictwo w twórczej zabawie tematycznej

fruit; apple; pear; banana; colours.