Kalendarium

Sobota, 2017-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego

Statystyki

  • Odwiedziny: 568800
  • Do końca roku: 309 dni
  • Do wakacji: 118 dni
Jesteś tutaj: Start / Język angielski

Język angielski

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Obszar 16

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:

 

1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

 

2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

 

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

 

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami

 

Rozkład materiału

Język angielski

Luty 2017

Grupa III, IV, V

Tematyka nauczania

 

i osiągnięcia dziecka

Słownictwo i zwroty językowe

My Family - Moja rodzina

 

− przypomnienie słownictwa

 

(niektórych członków rodziny) z

 

poprzedniego roku;

 

− zapoznanie z nazwami członków

 

rodziny;

 

− przedstawianie swojej rodziny na

 

podstawie fotografii i rysunków.

Słownictwo: my family - moja rodzina,

 

my dad - mój tato, my mum - moja mama,

 

my sister  - moja siostra, my brother - mój brat,

 

my aunt - moja ciocia, my uncle - mój wujek,

 

my grandpa  - mój dziadek,

 

my grandma - moja babcia.

 

Przedstawianie rodziny:

 

This is my family  - to jest moja rodzina.

 

This is my ... - to jest mój dziadek itp.

 

Piosenki utrwalające poznane słownictwo z rozdziału o rodzinie.